Vård- och omsorgscollege Norrbotten

Fyrkantens gymnasieskolor, gymnasierna i Kalix och Haparanda har gemensamt med NLL, socialförvaltningar, LTU, Lernia samt fackliga organisationer arbetat för ett Vård-och omsorgscollege i Norrbotten och är nu regionalt certifierade. Nu pågår arbetet med de lokala ansökningarna.

Vad är Vård- och omsorgscollege?

Vård- och omsorgscollege är främst knuten till Vård och Omsorgsprogrammet. Syftet med ett Vård- och omsorgscollege är att höja kvalitén i utbildningarna och öka attraktionen. Vi vill ha fler som utbildar sig inom vård och omsorg! Behovet av personal är stort i en nära framtid. I ett college koncept arbetar arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare tillsammans, vilket innebär att utbildningen kan anpassas efter behovet hos arbetsgivarna. För dig som studerar innebär det att anställningsbarheten ökar eftersom du utbildas till det som efterfrågas.

Vård- och omsorgscollege är inte en ny skolform utan en samverkan regionalt och lokalt där man certifierar utbildningarna/skolorna och på det sättet får en kvalitétsstämpel.

För ytterligare information om Vård- och omsorgscollege gå in på www.vo-college.se