Teknikcollege

GYMNASIEINGENJÖRSUTBILDNING- TEKNIKPROGRAMMET ÅR 4 (TE4) I BODEN, KALIX, LULEÅ, PITEÅ samt NTI Luleå

Tidsplan för ansökan och rutiner Teknikprogrammet år 4 (TE4)
Utbildningen startar höstterminen 2018
Antagningen samordnas från 4-kantens antagningskansli för Boden, Kalix, Luleå, Piteå samt NTI Luleå

  • Första ansökningsdag är 1 mars 2018, ansökningsblankett hittar du här: ANSÖKAN TE4 Blankett år 2018 med NTI uppd 2018
  • Ansökan ska vara insänd senast den 1 juni 2018, adress finns på ansökningsblankett
  • För att ansöka om att få delta i utbildningen måste du ha godkänd examen från någon av det treåriga teknikprogrammets inriktningar eller likvärdig utbildning och vara högst 22 år se dokument om behörighet här: Behörighet TE4
  • Om du ännu inte avslutat din gymnasieutbildning ska du skicka in ditt gymnasieexamensbevis senast den 19 juni 2018 till antagningskansliet i Luleå
  • v 27-kring 1 juli går slutliga antagningsbeskedet ut till eleverna

Information om TE4, inriktningarna och kontaktpersoner: TE4 – information

Studieplaner: TE 4 Studieplan Boden 2018 TE 4 Studieplan Kalix 2018 Studieplan Luleå TE 4 2018  TE 4 Studieplan Piteå 2018 NTI_Luleå – Programblad_Te4_A5180226

En spännande framtid med Teknikcollege

Teknikcollege erbjuder tekniska utbildningar av mycket hög klass. Utbildningarna utformas i samarbete med regionens företag och innehållet är anpassat för att matcha företagens behov. Du skapar kontakter och lär dig genom att praktisera, göra projektarbete eller sommarjobba på företag i regionen. Företagen är engagerade och påverkar utbildningen så att den ger dig de kunskaper som behövs i ditt framtida arbetsliv. Teknikcollege håller alla dörrar öppna, du kan jobba på ett teknik- och industriföretag direkt efter utbildningen eller studera vidare på högskola eller universitet.

Teknikcollege är Industrikommitténs kvalitetsstämpel på ett slags kompetenscentrum där företag, kommuner och utbildningsorganisationer samverkar kring teknik- och industriutbildningar.

För mer information kan du kontakta Tommy Töyrä, Luleå gymnasieskola, som är processledare för Teknikcollege Norrbotten, tommy.toyra@skol.lulea.se eller gå in på deras hemsida: http://teknikcollege.se/norrbotten/