Teknikprogrammet år 4 och Teknikcollege

GYMNASIEINGENJÖRSUTBILDNING – TEKNIKPROGRAMMET ÅR 4 (TE4) I BODEN, LULEÅ, PITEÅ samt NTI Luleå

Tidsplan för ansökan och rutiner Teknikprogrammet år 4 (TE4)

Utbildningen startar höstterminen 2023.

Antagningen samordnas från Gymnasieantagning Nord för Boden, Luleå, Piteå samt NTI Luleå:

  • Första ansökningsdag är 1 mars 2023, ansökningsblankett hittar du här: Ansökan TE4
  • Ansökan ska vara insänd senast den 1 juni 2023, adress finns på ansökningsblankett
  • För att ansöka om att få delta i utbildningen måste du ha godkänd examen från någon av det treåriga teknikprogrammets inriktningar eller likvärdig utbildning och vara högst 22 år se dokument om behörighet här: Behörighet TE4
  • Om du ännu inte avslutat din gymnasieutbildning ska du skicka in ditt gymnasieexamensbevis senast den 16 juni 2023 till antagningskansliet i Luleå
  • Kring 1 juli 2023  går slutliga antagningsbeskedet ut till eleverna

Information om TE4, inriktningarna och kontaktpersoner:

Studieplaner:

 

TEKNIKCOLLEGE

Teknikcollege erbjuder tekniska utbildningar av mycket hög klass. Utbildningarna utformas i samarbete med regionens företag och innehållet är anpassat för att matcha företagens behov. Du skapar kontakter och lär dig genom att praktisera, göra projektarbete eller sommarjobba på företag i regionen. Företagen är engagerade och påverkar utbildningen så att den ger dig de kunskaper som behövs i ditt framtida arbetsliv. Teknikcollege håller alla dörrar öppna, du kan jobba på ett teknik- och industriföretag direkt efter utbildningen eller studera vidare på högskola eller universitet.

Teknikcollege är Industrikommitténs kvalitetsstämpel på ett slags kompetenscentrum där företag, kommuner och utbildningsorganisationer samverkar kring teknik- och industriutbildningar.

För mer information kan du kontakta Linda Rönnbäck, Luleå gymnasieskola, som är processledare för Teknikcollege Norrbotten, linda.ronnback@iucnorr.se , 070-643 00 85 eller gå in på deras hemsida: https://teknikcollege.se/norrbotten/