Teknikcollege

GYMNASIEINGENJÖRSUTBILDNING- TEKNIKPROGRAMMET ÅR 4 (TE4) I BODEN, LULEÅ, PITEÅ samt NTI Luleå

Tidsplan för ansökan och rutiner Teknikprogrammet år 4 (TE4)
Utbildningen startar höstterminen 2020
Antagningen samordnas från 4-kantens antagningskansli för Boden, Luleå, Piteå samt NTI Luleå

  • Första ansökningsdag är 2 mars 2020, ansökningsblankett hittar du här: Ansökan TE4
  • Ansökan ska vara insänd senast den 1 juni 2020, adress finns på ansökningsblankett
  • För att ansöka om att få delta i utbildningen måste du ha godkänd examen från någon av det treåriga teknikprogrammets inriktningar eller likvärdig utbildning och vara högst 22 år se dokument om behörighet här: Behörighet TE4
  • Om du ännu inte avslutat din gymnasieutbildning ska du skicka in ditt gymnasieexamensbevis senast den 18 juni 2020 till antagningskansliet i Luleå
  • v 27-kring 1 juli går slutliga antagningsbeskedet ut till eleverna

Information om TE4, inriktningarna och kontaktpersoner: TE4 – information 2020 TE4 NTI informationsblad

Studieplaner: TE4 Studieplan Boden 2020  TE4 Studieplan Luleå 2020 TE4 Studieplan Piteå 2020 TE4 NTI Studieplan 2020

 

En spännande framtid med Teknikcollege

Teknikcollege erbjuder tekniska utbildningar av mycket hög klass. Utbildningarna utformas i samarbete med regionens företag och innehållet är anpassat för att matcha företagens behov. Du skapar kontakter och lär dig genom att praktisera, göra projektarbete eller sommarjobba på företag i regionen. Företagen är engagerade och påverkar utbildningen så att den ger dig de kunskaper som behövs i ditt framtida arbetsliv. Teknikcollege håller alla dörrar öppna, du kan jobba på ett teknik- och industriföretag direkt efter utbildningen eller studera vidare på högskola eller universitet.

Teknikcollege är Industrikommitténs kvalitetsstämpel på ett slags kompetenscentrum där företag, kommuner och utbildningsorganisationer samverkar kring teknik- och industriutbildningar.

För mer information kan du kontakta Linda Rönnbäck, Luleå gymnasieskola, som är processledare för Teknikcollege Norrbotten, mailto:linda.ronnback@iucnorr.se , 070-643 00 85 eller gå in på deras hemsida: http://teknikcollege.se/norrbotten/