Högskoleförberedande

Ekonomiprogrammet
Ekonomi: Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn
Juridik: Luleå

Estetiska programmet
Bild och formgivning: Luleå, Piteå
Dans: Luleå, Piteå (spets)
Estetik och media: Luleå, Piteå
Musik: Boden, Luleå, Piteå
Teater: Luleå

Humanistiska programmet
Kultur: Luleå

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap: Boden, Luleå (även Spetsutbildning matematik Luleå)
Piteå, Älvsbyn
Naturvetenskap och samhälle: Luleå, Älvsbyn

Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap: Luleå, Piteå, Älvsbyn
Medier, information och kommunikation: Älvsbyn
Samhällsvetenskap: Boden, Luleå, Piteå

Teknikprogrammet
Design och produktutveckling: Boden/Teknikcollege,  Piteå /Teknikcollege, Älvsbyn
Informations- och medieteknik: Boden/Teknikcollege, Luleå/Teknikcollege, Piteå/Teknikcollege, Älvsbyn
Produktionsteknik: Luleå/Teknikcollege, Piteå/Teknikcollege
Samhällsbyggande och miljö: Luleå/Teknikcollege
Teknikvetenskap: Älvsbyn