Gymnasiesärskolan

Björknäsgymnasiet
Individuella programmet
Nationella program:
Hantverk och produktion
Administration, handel och varuhantering

Luleå Gymnasieby
Individuella programmet
Nationella program
Fastighet, anläggning och byggnation
Hotell, restaurang och bageri

Strömbackaskolan:
Individuella programmet
Nationella program:
Administration, handel och varuhantering
Hotell, restaurang och bageri