Gymnasiesärskolan

Björknäsgymnasiet

Individuella programmet
Nationella program:
Hantverk och produktion
Administration, handel och varuhantering

Luleå Gymnasieby

Individuella programmet
Nationella program
Fastighet, anläggning och byggnation
Hotell, restaurang och bageri

Strömbackaskolan

Individuella programmet
Nationella program:
Administration, handel och varuhantering
Hotell, restaurang och bageri