Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen

Eva Lindbäck, gymnasiechef Luleå tfn: 0920-45 30 00
eva.lindback@skol.lulea.se

Inger Grankvist, skolchef  Älvsbyn tfn: 0929-17300
inger.grankvist@edu.alvsbyn.se

Anette Lund, rektor Boden tfn: 0921-622 10
anette.lund@boden.se 

Malin Westling, skolchef Piteå tfn: 0911-69 60 61
malin.westling@pitea.se

Britta Dahlén, gymnasiechef Piteå tfn: 0911-69 00 00
britta.dahlen@pitea.se

Bert-Olov Ström, skolchef Boden tfn: 0921-625 10
bert-olov.strom@boden.se

Maarit Enbuske, skolchef Luleå tfn: 0920-45 30 00
maarit.enbuske@skol.lulea.se

Olof Johansson, gymnasiechef Älvsbyn tfn: 0929-17300
olof.johansson@alvsbyn.se

Tove Waara Axelsson,utvecklingsledare fyrkanten tfn: 0920-45 30 00
tove.waara.axelsson@skol.lulea.se