Ekonomiska ersättningar

Vad får man för ersättning om jag flyttar från Luleå till Kiruna och går rymd-programmet? Tänkte boende osv.

Hej Erik!
Om det är en skola med riksintag eller frstående gymnasie skola kan du söka inackorderings tillägg. Luleå kommuns ersättning ligger mellan 1420 och 1740 kr per månad.

Hälsningar,
Peter Möller


Hej! Baseras inackorderingsstödet enbart på avståndet mellan familjehemmet och skolan eller finns det ett sätt så att man kan få högre summa? (för att för 1480kr finns inget boende i närheten av Luleå) och förutom det så tar jag mig inte i tid till skolan på morgonen och jag tar mig ej hem på eftermiddagen för att bussarna har slutat gå vid den tiden.

Hej Jocke,
Inackorderingsbidrag är ett ekonomiskt stöd- ett kommunalt bidrag som ersätter en del av kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen) – för dem som behöver inackordering till följd av skolgången. För att få detta bidrag, ska bland annat reseavståndet mellan hemmet och skolan vara mer än 50 km. Vid kortare resväg kan särskilda skäl åberopas. Vill Du och Dina föräldrar åberopa särskilda skäl, ta i så fall kontakt med handläggaren för detta bidrag i Din hemkommun.
Du kan läsa mer om de allmänna reglerna som gäller för Fyrkanten här. Söker Du till en friskola är det istället CSN som Du ska vända Dig till.

Lycka till!
Berit Löfgren


Kan man få inackorderingsbidrag ifall man bor i Piteå och har valt Bygg o anläggning i Boden (med inriktning Anläggningsfordon som inte finns i Piteå)

Du får ju söka fritt i Fyrkanten och till Boden är det ju längre än 5 mil som är gränsen för inackorderingsbidrag. I ditt fall så har du rätt till inackorderingsbidrag.

Gisela


Hur mycket är inackorderingssödet?

Hej!

Inom Fyrkantens gymnasiesamverkan gäller gemensamma riktlinjer för inackorderingstillägg. Om man uppfyller de krav som gäller för att få inackorderingstillägg, kan man ansöka om och få detta. Är avståndet 50-499 km mellan hemmet och skolan får man 1460 kr per månad. Är avståndet 500 km eller mer får man 1790 kr per månad. Se sidan www.fyrkantensgymnasier.se

Gå in på ”Studieekonomi, resetillägg och inackorderingstillägg”.

Med vänlig hälsning,
Anna-Karin Jonsson


Vad menas med frisök och får man inackorderingsbidrag om man blir frisökare?

Frisök är när hemkommunen eller i samverkan med andra kommuner erbjuder det nationella programmet då blir man sk frisökare dvs. man blir andra hands mottagen. Man har inte rätt till inackorderingsbidrag.

Gisela


Har jag rätt till någon ersättning om jag går skola i Stockholm?

Om du kommit in på en utbildning med riksintag har du rätt till inackorderingsbidrag.

Om du kommit in på en friskola söker du inackorderingsbidrag från CSN.

Om programmet finns i din hemkommun har du inte rätt till inackorderingsbidrag.

Gisela