Björknäsgymnasiet Boden

Om min son vill börja i Björknäs pga hockeyn, men han vill gå en linje som även finns i Luleå där vi bor . Vem betalar resorna till och från skolan?

Hej!
Inom fyrkanten finns ett samverkansavtal som innebär att eleven fritt kan söka vilken utbildning som helst inom fyrkantsområdet. Om man väljer att studera på annan ort inom fyrkanten utgår resebidrag.

Hälsar,
Peter Möller


Jag funderar på att söka Teknikprogrammet. Under 1:a året ska man söka inriktning. Det som just nu verkar mest intressant är inriktningen samhällsbyggande och miljö och den utbildningen finns i Luleå inte i Boden, och som sagt intresset kanske svänger efter 1:a året Fråga: Måste jag söka Te i Luleå för att vara säker på att komma in på rätt inriktning eller kan jag byta från Boden till Luleå efter 1:a läsåret?

Hej! Det finns inte någon inriktningsgaranti i 4-kanten, vill du gå inriktningen Samhällsbyggande och miljö bör du således söka TE i Luleå direkt fr o m år 1.

Lycka till,
Hjördis Hansson


Kan jag ha klassisk sång som huvudinstrument på Estet? Är det säkert att jag får mitt huvudinstrument redan i ettan?

Hej Elsa,
Vanligtvis kan Du ha sång eller något instrument som Ditt huvudinstrument på det Estetiska programmet inriktning Musik – men det kan ju variera från skola till skola. Det bästa är, att kontakta programmet direkt på den skola Du har tänkt gå, så får Du veta vilka möjligheter Du har att få det Du önskar. Klicka på länken här http://www.boden.se/bodens-kommun/Utbildning-Ungdomar16-20ar-Bjorknasgymnasietshemsida-Bjorknasgymnasietsprogram_Estetiskaprogrammet så kommer Du direkt till Björknäsgymnasiets Estetiska program.

Lycka till,
Berit Löfgren