Betyg, antagning och behörighet

Vad krävs för att kunna söka till ett BYGG?

Hej!

För att blir behörig att söka till Bygg- och anläggningsprogrammet som är ett yrkesprogram behöver du lägst E i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik+ fem andra ämnen (vilka som helst).

Med vänlig hälsning, Sandra Bäckström


Kan man få räkna modersmål som ett betyg i de 16 bästa betygen? Alltså byta ut ett av mina F mot mitt A i modersmål?

Ja det kan ingå i de 16 bästa betygen för eleven. Det kan alltså ersätta ett lägre betyg i annan kurs om eleven läst fler än 16 kurser. (Eleven får enbart räkna 17 betyg om denne läst moderna språk som språkval).
http://www.utbildningsinfo.se/grundskola/sprakval-och-meritpoang-i-grundskolan-1.1224

Sofia OlssonHur går antagningen till? Om jag inte kommer in på mitt förstahandsval, vad händer då? Jag blir väl erbjuden andrahandsvalet då, förutsatt att jag kommer in? Måste jag då acceptera det eller kan jag välja tredjehandsvalet, om jag även kommer in på det? Är det jätteviktigt i vilken ordning jag väljer?

Det är jätteviktigt hur du rangordnar dina val för om du kommer in på ditt förstahandsval då försvinner de andra valen. Kommer du inte in på ditt förstahandsval så prövas du mot ditt andrahandsval osv. Man kan aldrig komma in på flera alternativ utan det är din rangordning av programmen som styr.

Gisela


Vad gör man om man har bort sitt lösenord till ansökningen?

Hej!

Om du tappar bort ditt lösenord så ska du kontakta din studie-och yrkesvägledare på din skola. Hon/han kan då hjälpa dig att ta reda på ditt lösenord igen.

Med vänlig hälsning,
Maria Öhlund


Kan jag få behörighet att läsa på högskolan om jag går Barn och Fritid?

Ja, om du väljer till kurserna sv2, sv3, eng6 får du grundläggande behörighet till högskola. Dessa kurser väljer du i gymnasiet. Prata med din studievägledaren på gymnasiet innan det är dags att göra det individuella valet.

Gisela


Vilka betyg söker man in på?

Det är ditt slutbetyg från årskurs 9 som gäller.

Gisela