FAQ

Vad ska jag göra? Jag kan inte logga in. Det står att antingen användernamn eller lsönord är fel men de är inte det. Jag försökte flera gångar med min älarare

Vänd dig till Studie- och yrkesvägledaren i första hand och därefter till antagningskansliet 0920-453696.

0

Om en elev kommit in på bygg och står som reserv på el kan eleven tacka ja till båda eller bara det ena? Hur funkar det med reservplatser, kan eleven byta sedan trots att hen tackat ja till bygg? Eleven vill helst gå el.

Om man tackar nej till sitt första hands val faller de som man sökt i andra hand osv. Man bör tacka ja om man kommit in på sitt första hands val och sedan fylla i en reservplatsansökan för det man vill ändra till.

0

hej! jag sökte gymnasiet inom fyrkanten från en annan ort utan fyrkanten. Det vill säga jag inte har gjort min ansökan via webbben som gäller för fyrkanten. Vilket innebär att jag inte kan tacka ja eller nej via webben eftersom uppgiften saknas. Hur får jag tacka ja eller nej? kommer jag att få beskedet via brev? När är senaste tiden för att tacka jag eller nej till beskedet? Vem ska man ta kontakt om brevet inte kommer?

Ring antagningskansliet 0920-453696.

0

Min son kommer inte in med sina inloggningsuppgifter. vad ska man göra då?

Vänd dig till Studie- och yrkesvägledaren som delat ut uppgifterna. I andra hand ringer du antagningskansliet 0920-453696

0

Om man tackat ja på webben, måste man även skicka in pappersblanketten som finns att skiva ut eller räcker svaret på webben??

Svaret på webben räcker.

0

Hej jag går i gymnasiet första året och undrar om det går byta linje efter en termin om det går vad behöves för att byta till en annan linje

Du bör vända dig till din Studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att byta program.

0

Vad står förkortningarna för i rubrikerna i antagningsstatistiken, t.ex. S? Det vore bra om det i dokumentet finns en tabell med vad alla förkortningar står för.

Du kan se i Programväljaren de olika programmen. Programväljaren hittar du på vår första sida på webben.

0

kan modersmål räknas in som ett av 8 ämnen som behövs för att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet

Ja modersmål kan räknas in som ett av 8 ämnen.

0

Jag blev reserv till den linje som jag valde i första hand. När får jag veta då reservplatsen blir ledig och då jag kan byta till mitt förstahands val?

Du blir kontaktad av antagningskansliet.

0

Hej! Får man beskedet bara genom post( i brevlådan) eller får man ett mail också? Kan man svara på beskedet via internet eller måste man göra det på pappaer och skicka in?

Om du har en kod och har gjort din ansökan via webben är det där du svarar ja eller nej till den plats du blir erbjuden.

0

Hur vet jag om jag kommer in på min reservplats?

Du kontaktas av antagningskansliet.

0

Hej, vi bor i Piteå och dottern har sökt och kommit in på ett program i Luleå. Har hon rätt till busskort till Luleå trots att programmet även finns i Piteå?

Ja hon har rätt till busskort från hemkommunen.

0

Om jag går humanistiska programmet som bara finns i Luleå och har mer än 50 km til skolan enkel väg, har jag rätt till inackorderingstillägg?

Du har rätt till busskort eller inackorderingsbidrag. Du gör din ansökan till hemkommun.

0

Hej, får man busskort om man ska gå skola i Luleå och bOr i Piteå eller är det inacorderingsbidrag som gäller? Hur räknas då avståndet mellan hemmet och skolan? Enligt Maps så är det 43 km till skolan från vårt hus. Är det för kort avstånd för att kunna få bidrag?

Du har rätt till busskort från din hemkommun.

0

Hej!! Min son ska ev börja på NIU och jag undrar om det finns bostäder i anslutning till skolan?

Generellt är svaret att vi inte har boende att erbjuda från skolorna förutom till riksrekryterande utbildningar. När det gäller boendefrågor så vänd dig till studie- och yrkesvägledare eller rektor för programmet om du har frågor.

0