FAQ

kan modersmål räknas in som ett av 8 ämnen som behövs för att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet

Ja modersmål kan räknas in som ett av 8 ämnen.

0

Jag blev reserv till den linje som jag valde i första hand. När får jag veta då reservplatsen blir ledig och då jag kan byta till mitt förstahands val?

Du blir kontaktad av antagningskansliet.

0

Hej! Får man beskedet bara genom post( i brevlådan) eller får man ett mail också? Kan man svara på beskedet via internet eller måste man göra det på pappaer och skicka in?

Om du har en kod och har gjort din ansökan via webben är det där du svarar ja eller nej till den plats du blir erbjuden.

0

Hur vet jag om jag kommer in på min reservplats?

Du kontaktas av antagningskansliet.

0

Hej, vi bor i Piteå och dottern har sökt och kommit in på ett program i Luleå. Har hon rätt till busskort till Luleå trots att programmet även finns i Piteå?

Ja hon har rätt till busskort från hemkommunen.

0

Om jag går humanistiska programmet som bara finns i Luleå och har mer än 50 km til skolan enkel väg, har jag rätt till inackorderingstillägg?

Du har rätt till busskort eller inackorderingsbidrag. Du gör din ansökan till hemkommun.

0

Hej, får man busskort om man ska gå skola i Luleå och bOr i Piteå eller är det inacorderingsbidrag som gäller? Hur räknas då avståndet mellan hemmet och skolan? Enligt Maps så är det 43 km till skolan från vårt hus. Är det för kort avstånd för att kunna få bidrag?

Du har rätt till busskort från din hemkommun.

0

Hej!! Min son ska ev börja på NIU och jag undrar om det finns bostäder i anslutning till skolan?

Generellt är svaret att vi inte har boende att erbjuda från skolorna förutom till riksrekryterande utbildningar. När det gäller boendefrågor så vänd dig till studie- och yrkesvägledare eller rektor för programmet om du har frågor.

0

Hur gör man omval?

Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare på din skola om du inte har en kod och kan logga in på mittgymnasieval.nu och göra ditt omval. Sista dag för omval 2017 är idag, 8 maj!

0

Vad krävs för att kunna söka till ett BYGG?

Hej!

För att blir behörig att söka till Bygg- och anläggningsprogrammet som är ett yrkesprogram behöver du lägst E i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik+ fem andra ämnen (vilka som helst).

Med vänlig hälsning, Sandra Bäckström


Kan man få räkna modersmål som ett betyg i de 16 bästa betygen? Alltså byta ut ett av mina F mot mitt A i modersmål?

Ja det kan ingå i de 16 bästa betygen för eleven. Det kan alltså ersätta ett lägre betyg i annan kurs om eleven läst fler än 16 kurser. (Eleven får enbart räkna 17 betyg om denne läst moderna språk som språkval).
http://www.utbildningsinfo.se/grundskola/sprakval-och-meritpoang-i-grundskolan-1.1224

Sofia OlssonHej, Estet dans är jag nyfiken på. Jag gillar dans men har ingen direkt erfarenhet samt vill få högskolebehörighet men är än osäker på vad jag sen vill läsa till. Ångest, vet inte vad jag ska välja. Råd tack :)

Hej S!

De flesta gymnasieprogram är utformade så att en inte behöver kunna allt innan en börjar på ett visst program. Du behöver alltså inte kunna dansa eller ha dansat särskilt länge innan du söker in till dansprogrammet, även om du säkert kommer få klasskamrater som har dansat tidigare om du tar dig in. 🙂

Vilka utav de högskoleprogrammen är det som lockar mest, och varför? Ta hjälp utav din syv och diskutera alternativen!  Skulle du vilja besöka programmet och träffa några elever som går där idag så finns den möjligheten även nu under valperioden. Glöm inte att ansöka om ledighet från din skola bara och prata med din syv.

Du behöver inte veta vad du ska läsa på universitet eller högskola redan idag. Skulle det vara så att du kommer på vad du vill läsa sen men inte läst de rätta kurserna under gymnasietiden, finns alltid möjligheten att läsa upp behörigheter på komvux eller folkhögskola. Du kan också frågar gymnasiesyv och rektor om möjligheten att få läsa utökat program under gymnasietiden.

Om du undrar över behörigheten efter gymnasiet kan jag rekomendera den här hemsidan:
http://utbildningsinfo.se

Lycka till med valet!

Hannah Lindqvist


Om jag bor i Luleå men vill söka in till Bodens lokala hockeygymnasium hur går jag till väga och vilka linjer kan man välja emellan?

Hej LB!

Du söker det program du önskar få gå i Boden via mittgymnasieval.nu. Därefter så fyller du i den blankett som finns att hämta på Björknäsgymnasiets hemsida. Se här. På samma sida ser du att man inte nämner något specifikt program som man behöver gå för att ha lokal hockey.

Kjell Tunlind


Om jag skulle gå ekonomi, kan jag ändå söka in till tex. pilot på högskola eller måste jag gå en linje just för det?

2016-01-07

Hej! Behörighetskrav till pilotutbildningen är matematik 2, engelska 6 och fysik 1A. Det som ej ingår i ekonomi är fysik 1A, den får du i teknikprogrammet som naturvetenskapsprogrammet. Läs mer här: http://www.svenskpilotutbildning.se/vanliga-fragor

Lycka till!
/Hjördis

Hjördis Hansson


Är matematiken svår på tekniska programmet? Klarar man det om man har godkänt i grundskolan?

Hej,

Ja, kurserna i Ma på Teknikprogrammet är svårare än på övriga program. Dessutom läser man Ma-kurserna i ett ganska snabbt tempo. Det är meningen att man ska klara det med ett godkänt betyg från grundskolan.

Med vänlig hälsning,
Ingela Svensson


När väljer man inriktning? Jag vill läsa Samällsvetenskap inriktning beteendevetenskap. Söker man in på Samhälls och väljer inriktning senare?

Hej!

Helt rätt, nu söker du Samhällsvetenskapsprogrammet och väljer språk. Inriktningsvalet sker i gy-skolan efter det att du fått information om de olika inriktningarna.

Lycka till!

Hjördis Hansson


Vad kan man bli om man läser Samhälls beteendevetenskap?

Hej Sanna!

Samhälls är i sig ger dig en bred behörighet till studier på högskolan. På inriktningen beteendevetenskap läser man mycket psykologi, sociologi, beteendevetenskap och ledarskap. Det ger dig en bra grund för olika vidareutbildningar som ex psykolog, betendevetare, militär, polis m fl.Lycka till med valet!

Peter Möller


Min son får eventuellt inte godkänt i svenska. Måste han söka Introduktionsprogrammet redan nu, eller är det något som blir automatiskt om det blir så att han får F i svenska?

Om din son inte kommer att få godkänt i svenskan under vårterminen kommer han att bli erbjuden en plats på introduktionsprogrammet. Det är viktigt att han pratar med sin lärare och gör en plan över hur han ska klara svenskan.

Lycka till,
Ulla Bergkvist


Tänker söka Naturbruk på Grans och undrar hur/när man anger om man ska gå djur, maskin, häst eller smådjur?

Val av inriktning sker efter slutlig antagning. Då får du ett brev där du anger vilken inrikting du önskar.

Jan Vinroth


Hej, jag funderar på att välja estet media i Luleå men undrar lite över behörigheten man får. Matte och engelska ger väl bättre behörighet, men är individuella valet det enda där man kan lägga till såna kurser efter eget tycke, eller gäller det också programfördjupningar? har inte riktigt förstått systemet… Hur många såna ämnen får man lägga till totalt?

Hej,

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som ger grundläggande behörighet för att kunna söka högskola/universitet. När det gäller programfördjupningar så är de redan fastställda. På Individuellt val kan du däremot välja kurser, 200p, utifrån vad skolan erbjuder. Precis som du säger ger högre kurser i Ma och Eng bättre behörighet när det gäller särskild behörighet till högskola och dessa kan du lägga in under individuellt val och välja kurser så att de tillsammans blir 200 poäng.

Ingela Svensson


Ska man göra några kursval i det här skedet när man gör ansökan till Bygg- och Anläggning eller Flyg- och Helikopterteknik eller gör man det senare?

Hej Karin!

Du ska inte göra några kursval nu när du gör din ansökan. Det är något som du gör gemensamt med din kommande studievägledare på gymnasiet vid studieplanssamtalet. Du väljer alltså enbart programmet på de två program som du nämner i din fråga.

Hälsningar,
Kjell Tunlind


Jag är osäker hur tekniskt gör mina val. Vill i 1;a hand gå samhälls inriktning medier, informaiton och kommunikation. 2:a handEkonomi med inriktning ekonomi, 3;estetisk med inriktning estetik och media, 4:3 Ekonomi med inriktning entreprenör(frigymnasium) när väljer jag inrikning?

Hej Åsa!

Du gör inga inriktningsval till samhällsvetenskaplig eller till de ekonomiska programmen. Välj här enbart programmet. Inriktningsvalet gör du tillsammans med din studievägledare på gymnasiet vid studieplanssamtalet. Ett samtal som du har i slutet på första eller början på den andra terminen. Till estetiska programmet gör du däremot ett inriktningsval då du gör din ansökan till gymnasiet och där finns inriktning estetik och media med som ett alternativ. Då du söker en friskola, entreprenörsgymnasiet, så finns inledningsvis ett val där du väljer fristående gymnasieskolor.

Hoppas det går bra.

Hälsningar,
Kjell Tunlind


Jag vill gå i 1:hand ES-estetik och media i andra ES-bild kan jag välja det min kompis valde förra året men då gick det inte.

Hej!

I år går det att göra så att man gör inriktningsval till estetiska programmet. Man konkurrerar därmed med de som sökt motsvarande inriktning ex.vis inriktning musik. Något som är nytt är att man nu även kan göra instrumentvalet direkt på webben då man söker inriktning musik.

Hälsningar!

Kjell Tunlind


Om man vill gå bygg och anläggning, inriktning anläggningsfordon, går det då att gå bygg och anläggning i piteå det första året och sen byta till bygg och anläggning i Boden?

Hej signatur E!

Det går alldeles utmärkt. Valet av inriktning gör eleverna under åk 1.

Peter Möller


Är det en större fördel att behålla sitt gamla språk eller byta språk. finns det några nackdelar och fördelar med att byta?

Hej! Om du fortsätter med ditt moderna språk, dvs steg 3 så ger den 0,5 i meritpoäng när du söker till universitet och högskola om det inte krävs för den särskilda behörigheten. Kursen moderna språk steg 4 ger alltid 1,0 i meritpoäng. Fördelen att byta till nytt språk kan vara en personlig vinning, att du lär dig lite grann om ett nytt språk.

Hälsar,
Inger Lindsund


Om jag vill söka musikalinriktningen på kulturama i stockholm, hur bär man sej åt då när man ska söka in?

Hej Johanna!

Du söker via vår egen portal mittgymnasieval.nu. När du loggat in så markerar du ”sök utbildning utanför Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner.Därefter så följer du anvisningarna. Läs mera om antagning och färdighetsprov till Kulturama gymnasium under länken som du finner HÄR. Det går även bra att ringa till antagningen i Stockholm och höra dig för om det är något som du måste beakta. Deras telefonnr är 08-12320120.

Lycka till

Kjell Tunlind


Hej! Finns det inriktningen Energiteknik på El- och energiprogrammet i Luleå?

Hej!

Luleå har inriktningen Elteknik.

Ingvar Windstam


Hej! Är det bara Ellära och liknande på programmet El- och Energiprogrammet? Tidigare så vet jag att man kunde bli rörmokare på Energiprogrammet, är det så än idag?

Hej!

För att få grunderna att arbeta med installation, service och underhåll inom VVS-branschen skall du söka VVS- och fastighetsprogrammet. Enl nya gymnasiet Gy11.

Ingvar Windstam


Vad ska jag läsa om jag är mest intresserad av att skriva böcker?

Hej!

Samhällsvetenskapsprogrammet handlar till stor del om språk och litteratur, om det talade såväl som det skrivna ordet. Ett tips är att du tittar närmare på innehållet här. Lycka till med ditt val!

Hjördis Hansson


Jag bekräftade mitt val (NA), men jag insåg sedan att jag inte valt någon ”önskad inriktning”. Måste man välja det eller får man välja det senare?

Inriktningsvalen görs i årskurs 1 på gymnasiet och om det är fler sökande till en inriktning än platser görs urvalet på betygen från årskurs 9.

Gisela


Gällande Industritekniska programmet – är alla kurser som står under programmfödjupningar som tex Matematik 2a obligatoriska eller är det en kurs man väljer till?

Hej,

Industritektniska programmet är ett yrkesprogram, där eleverna kommer att läsa Matematik kurs 1a som gymnasiegemensamt ämne. Varje skola väljer sedan vilken programfördjupning man vill ha i sitt program, Skolverket har gett förslag på många sådana programfördjupningar. Vill Du veta vilken/vilka programfördjupningar som Din blivande gymnasieskola kommer att erbjuda, kontakta den direkt. Inom Fyrkanten erbjuds programmet i både Luleå och Piteå.

Här kommer länkar till resp skola med uppgifter om kontaktpersoner som kan ge svar:
http://www.lulea.se/gymnasieskola/luleagymnasieskola/gymnasieprogramgy11gallerfranhosten2011/industritekniskaprogrammet/kontaktaoss.4.7bf9116d12b7dc5153b80003551.html
http://www.pitea.se/sv/du-och-din-kommun/Skola-och-Utbildning/Gymnasieskola/Strombacka/Programutbud-Hosten-2011/IN-Industritekniska-programmet

Berit Löfgren


Var kan jag läsa vad de olika kurserna egentligen betyder som tex. engelska 5, matematik 1a osv”

Hej,

Läs mer på skolverkets hemsida, eller gå via denna länk: http://www.skolverket.se/sb/d/2974

Lycka till!

Berit Löfgren


Vad är det för skillnad på frisör på lule gymnasium o lule praktiska? blir jag frisör direkt på båda får jag resor eller hyresbidrag om jag går på hantverksprogrammet makeupstylist i Kalix?

Skillnaden mellan Luleå gymnasium och Luleå Praktiska är att du får mer företagsförlagd utbildning på Luleå Praktiska. För att bli färdig frisör, läs mer under bifogad länk: http://www.frisorutbildningar.se/

När det gäller ersättning för resor och/eller boende måste du kontakta ansvarig på din kommuns gymnasieskola.

Marianne U Marklund


Om man läser spanska i 7an, 8an och 9an, kan man då fortsätta med det i NV-programet OCH läsa grunderna i ett nytt språk?

De flesta gymnasier har spanska som fortsättningsspråk. Kolla med din syv att så är fallet till det gymnasium du ska söka till. Du kan på ditt individuella val till åk 2 och 3 söka ett nybörjarspråk.

Marianne U Marklund


Finns det samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning mot turism? och isåfall var?

Turism utbildning få du genom programmet Hotell och turismprogrammet.

Eva Lundgren


Vilken gymnasielinje är bäst att gå om jag vill bli polis eller brandman?

Det finns flera program som kan vara lämpliga att gå om man vill bli polis, många väljer att gå Barn & fritid eller Vård & omsorg, men även alla högskoleförberedande passar bra.

Läs mer om polis på http://www.polishogskolan.se/sv/Polisprogrammet/Bibliotek/Amnesindelade-lankar/Polisutbildning/

För att bli brandman måste du gå en eftergymnasial utbildning, läs mer på http://www.msb.se/sv/Utbildning–ovning/Utbildningsprogram/Skydd-mot-olyckor/

För att gå den utbildningen krävs det att du har grundläggande behörighet, prata med studievägledaren på din skola om hur du får det.

mvh Britt-Inger

Britt-Inger Holmgren


När man ska söka till en skola utanför fyrkanten, måste man ha någon kod eller nått för att kunna söka, vars hittar jag den koden?

Hejsan!
Du kan dels söka den koden på följande sida: http://skolnet.skolverket.se/kursinfo/slut.html
Om du då vet vad skolan heter så söker du den under rätt bokstav. Här brukar skolkoden och ev. programmets sökkod synas. I din ansökan ska du även skriva in hela namnet på den skola och det program du söker.

Med vänlig hälsning,
Maria Öhlund


Hur många val måste jag ha med på ansökan?

Om du är osäker på att komma in på ditt förstahandsval bör du lägga till en genomtänkt alternativ i andra hand.

Gisela


Varför kan jag inte skriva ut ansökningsblanketten?

Hej Maria,
när du har bekräftat din ansökan skall du klicka på ”Skriv ut” som står ungefär mitt på sidan. Då öppnas ett nytt fönster med din ansökan, där går du på ”Arkiv” och Skriv ut. Lycka till

Med vänlig hälsning,
Anneli Larsson


Jag har en fråga om prioritering i valen. Om jag har kommit in på val 1, men ändrar mig och vill gå val 2 istället. Finns den möjligheten kvar eller försvinner övriga val ifall jag kommer in på val 1?

Hej Christina!
Om du vill ändra i din rangordning så kan man göra det under omvalsperioden, dock senast 10 maj.Du måste då ta kontakt med din studievägledare för återöppning av ansökan

Ingvar Windstam


Jag har tappat bort mina inloggnings uppgifter, går det /hur får man tag i nya??

Hej Tea!
Gå till din studie- och yrkesvägledare. Han/hon har alla inloggningsuppgifter.

Eva Lundgren


Hej! Kan man inte skicka in pappersansökan istället för att söka på webben? Ansökningsblankett finns ju att skriva ut men jag hittar ingen information om vart man ska skicka den.

Hej!
Alla som har fått inloggningsuppgifter till webben ska söka den vägen. Skulle du inte ha tillgång till dator eller skrivare, så går det också bra att gå till syv på din skola och göra ansökan där. Om du inte bor inom 4-kanten, eller av annan anledning inte har inloggningsuppgifter till söksidan, kan du i så fall skicka pappersansökan till:
Luleå kommun
Gymnasieantagningen
971 85 Luleå

Har du några ev. frågor gällande detta, så går det bra att ringa till gymnasieantagningen i Luleå, 0920-453696.

Med vänlig hälsning,
Maria Öhlund


Hej det händer inget när jag trycker på ’min ansökan’ på webben, är det nått fel på sidan eller?

Skicka ditt lösenord till min jobb mail så skall jag se om jag kan hjälpa dig. eva.lundgren@pitea.se eller att du går till din SYV som gärna hjälper dig.

Eva Lundgren


Har sökt och kommit in på NIU-fotboll i Luleå. Skulle helst vilja kombinera detta med Byggprogrammet. Då detta inte är möjlig undrar jag vad som händer om jag väljer Bygg i Piteå som första val men också tackar ja till NIU i Luleå och väljer Barn och Fritid som andraval.

Hej Simon,

När Du gör Din gymnasieansökan, rangordnar Du Dina val. Du prövas alltid först mot Ditt förstahandsval. Kommer Du in på det, faller resterande delen av Dina val bort.

Berit Löfgren


Jag går på Framnäs folkhögskola men vill ansöka till Grans Naturbruksgymnasium, Naturbruksinriktningen.. hur får jag inloggningsuppgifter? Framnäs har dem inte? ska jag vända mig till Grans studie- och yrkesvägledare?

Hej Evelina,

Inloggningsuppgifter kan Du få om Du kontaktar Fyrkantens antagningskansli, antingen genom att ringa eller e-posta. Ring 0920 – 45 36 96 mellan 8.30 – 12.00 eller e-posta gymnasiesamverkan@fyrkantensgymnasier.se

Berit Löfgren


Min son har gjort ett (1) val och stängt/bekräftat ansökan, och nu kan vi ej gå in och ändra. Han ska ju söka till flera utbildnigar. Hur gör vi/jag.. kan Ni öppna kontot?

Hej!
Be honom kontakta den studie- och yrkesvägledare han har på sin skola, så kan han få sin ansökan öppnad igen för att göra fler val. Den 8:e februari är dock sidan stängd för ändringar. Det bör alltså ske innan dess.

Vh Anna-Karin
Anna-Karin Jonsson


Om min adress är felaktig, hur ändrar jag den? Bör den ändras?

Hej L,

Ja, det är viktigt att du har rätt kontaktuppgifter. Du kan ändra det när du går in på ”Min ansökan”, klicka på ”Mer info” och ”Ändra personuppgifter”. Där skriver du in adress, telefon osv så att det blir rätt.

Lycka till,
Anneli Larsson


Hej, min son funderar på Kalix Naturbruksgymnasium men vi funderar hur man söker dit. Kalix naturbruks dyker inte upp när man är inloggad på mittgymnasieval. Tack

Hej! När han loggat in sig välj då raden ”Sök annan utbildning…” Då kommer en rad olika kommuner upp som alternativ, välj då Kalix och följ därefter anvisningarna. Om han önskar kan han gå till sin studie- och yrkesvägledare och göra valet inne hos hen.

Vänlig hälsning,
Inger Lindsund


Kan jag börja i Älvsbyn och sedan byta till Luleå?

För att kunna byta så måste det finnas plats på programmet och ske i början på terminen.

Gisela


Hej. Om jag bor i Älvsbyn och vill bli byggnadsmålare kan jag då gå gymnasiet (byggprogrammet) i Älvsbyn?

Hej U Nordbo,

Du kan söka till Bygg- och anläggningsprogrammet i Älvsbyn och gå åk 1 där, men om du vill gå inriktning Måleri så söker du till Strömbackaskolan i Piteå inför åk 2 (åk 2 och 3 läser du där). Alternativt att du söker till Piteå direkt och går hela utbildningen där.

Lycka till,
Anneli Larsson


Vad får man för ersättning om jag flyttar från Luleå till Kiruna och går rymd-programmet? Tänkte boende osv.

Hej Erik!
Om det är en skola med riksintag eller frstående gymnasie skola kan du söka inackorderings tillägg. Luleå kommuns ersättning ligger mellan 1420 och 1740 kr per månad.

Hälsningar,
Peter Möller


Jag har jättesvårt att välja men om jag väljer vård och omsorg i piteå vad ska jag läsa för extrakurser för att antingen kunna jobba med psykologi eller att bara studera vidare?

Hej!

För att få grundläggande behörighet till studier på högskola och universitet efter att ha gått vård- och omsorgs programmet i Piteå behöver du lägga till kurserna svenska 3 och engelska 6.

För att studera vidare inom psykologi kan du behöva läsa till extra kurser beroende på vilket universitets- eller högskoleprogram du har tänkt gå. Du kan läsa mer om områdesbehörigheterna och vad som krävs här: https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Gymnasieexamen-2014/Sarskild-behorighet/

Joanna Gotthold


Hej! Baseras inackorderingsstödet enbart på avståndet mellan familjehemmet och skolan eller finns det ett sätt så att man kan få högre summa? (för att för 1480kr finns inget boende i närheten av Luleå) och förutom det så tar jag mig inte i tid till skolan på morgonen och jag tar mig ej hem på eftermiddagen för att bussarna har slutat gå vid den tiden.

Hej Jocke,
Inackorderingsbidrag är ett ekonomiskt stöd- ett kommunalt bidrag som ersätter en del av kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen) – för dem som behöver inackordering till följd av skolgången. För att få detta bidrag, ska bland annat reseavståndet mellan hemmet och skolan vara mer än 50 km. Vid kortare resväg kan särskilda skäl åberopas. Vill Du och Dina föräldrar åberopa särskilda skäl, ta i så fall kontakt med handläggaren för detta bidrag i Din hemkommun.
Du kan läsa mer om de allmänna reglerna som gäller för Fyrkanten här. Söker Du till en friskola är det istället CSN som Du ska vända Dig till.

Lycka till!
Berit Löfgren


Kan man få inackorderingsbidrag ifall man bor i Piteå och har valt Bygg o anläggning i Boden (med inriktning Anläggningsfordon som inte finns i Piteå)

Du får ju söka fritt i Fyrkanten och till Boden är det ju längre än 5 mil som är gränsen för inackorderingsbidrag. I ditt fall så har du rätt till inackorderingsbidrag.

Gisela


Hur mycket är inackorderingssödet?

Hej!

Inom Fyrkantens gymnasiesamverkan gäller gemensamma riktlinjer för inackorderingstillägg. Om man uppfyller de krav som gäller för att få inackorderingstillägg, kan man ansöka om och få detta. Är avståndet 50-499 km mellan hemmet och skolan får man 1460 kr per månad. Är avståndet 500 km eller mer får man 1790 kr per månad. Se sidan www.fyrkantensgymnasier.se

Gå in på ”Studieekonomi, resetillägg och inackorderingstillägg”.

Med vänlig hälsning,
Anna-Karin Jonsson


Kan man välja Estetiska programmet, bild som första hands val och Estetiska programmet, dans som andra hands val?

Ja.

Marianne U Marklund


Kan man läsa teckenspråk som modernt språk?

Hej Anna!

Teckenspråk ligger inte under moderna språk. Du kan kolla med den gymnasieskola du söker till om de kan erbjuda Teckenspråk under individuellt val.

Med vänlig hälsning,
Marianne U Marklund


Om min son vill börja i Björknäs pga hockeyn, men han vill gå en linje som även finns i Luleå där vi bor . Vem betalar resorna till och från skolan?

Hej!
Inom fyrkanten finns ett samverkansavtal som innebär att eleven fritt kan söka vilken utbildning som helst inom fyrkantsområdet. Om man väljer att studera på annan ort inom fyrkanten utgår resebidrag.

Hälsar,
Peter Möller


Hej när jag ska ändra mina personliga inställningar så går det inte att bekräfta den. vad kan vara fel?

Hej!

Det går förnärvarande inte att ändra personuppgifter i Dexter, eleverna får vänta med att bekräfta sin ansökan eller skriva in det manuellt på kvittensen som därefter lämnas till syven.

Hälsar,
Inger Lindsund


Vad menas med frisök och får man inackorderingsbidrag om man blir frisökare?

Frisök är när hemkommunen eller i samverkan med andra kommuner erbjuder det nationella programmet då blir man sk frisökare dvs. man blir andra hands mottagen. Man har inte rätt till inackorderingsbidrag.

Gisela


Finns inte Elteknik programmet i Luleå?

Hej Marie,

Elteknik är en inriktning på El- och Energiprogrammet. Det finns att söka i Luleå, du kan läsa om programmet här. Lycka till med gymnasievalet!

Med vänlig hälsning,
Anneli Larsson


Jag funderar på att söka Teknikprogrammet. Under 1:a året ska man söka inriktning. Det som just nu verkar mest intressant är inriktningen samhällsbyggande och miljö och den utbildningen finns i Luleå inte i Boden, och som sagt intresset kanske svänger efter 1:a året Fråga: Måste jag söka Te i Luleå för att vara säker på att komma in på rätt inriktning eller kan jag byta från Boden till Luleå efter 1:a läsåret?

Hej! Det finns inte någon inriktningsgaranti i 4-kanten, vill du gå inriktningen Samhällsbyggande och miljö bör du således söka TE i Luleå direkt fr o m år 1.

Lycka till,
Hjördis Hansson


Hur går antagningen till? Om jag inte kommer in på mitt förstahandsval, vad händer då? Jag blir väl erbjuden andrahandsvalet då, förutsatt att jag kommer in? Måste jag då acceptera det eller kan jag välja tredjehandsvalet, om jag även kommer in på det? Är det jätteviktigt i vilken ordning jag väljer?

Det är jätteviktigt hur du rangordnar dina val för om du kommer in på ditt förstahandsval då försvinner de andra valen. Kommer du inte in på ditt förstahandsval så prövas du mot ditt andrahandsval osv. Man kan aldrig komma in på flera alternativ utan det är din rangordning av programmen som styr.

Gisela


Kan jag ha klassisk sång som huvudinstrument på Estet? Är det säkert att jag får mitt huvudinstrument redan i ettan?

Hej Elsa,
Vanligtvis kan Du ha sång eller något instrument som Ditt huvudinstrument på det Estetiska programmet inriktning Musik – men det kan ju variera från skola till skola. Det bästa är, att kontakta programmet direkt på den skola Du har tänkt gå, så får Du veta vilka möjligheter Du har att få det Du önskar. Klicka på länken här http://www.boden.se/bodens-kommun/Utbildning-Ungdomar16-20ar-Bjorknasgymnasietshemsida-Bjorknasgymnasietsprogram_Estetiskaprogrammet så kommer Du direkt till Björknäsgymnasiets Estetiska program.

Lycka till,
Berit Löfgren


Om man tänker välja det Estetiska programmet med bildinriktning men ändå vill vara förberedd inför universitetet och ha så bra valmöjligheter där som möjligt, vilka ämnen ska man då välja att läsa? Jag tänker även på meritvärden osv.Tänkbara vidareutbildningar t.ex jurist, journalist, psykolog ev. socionom.

Hej Sofia,

Jämför gärna vad Du kommer att läsa med vad de som går Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), den utbidlnigen ger behörighet till många utbildningar, bl.a. de som Du just nu funderar på. Här kan Du se vad eleverna som går SA läser http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/69/89/SA_rev2.pdf. De läser bl.a mer Matematik. Jämför själv!

Du har 200 poäng indidivuellt val, där Du kan lägga till kurser som Du vill ha. Dessa kan Du använda för att ge bredare behörighet eller för att öka Ditt meritvärde. När Du börjar på Din gymnasieutbildning, boka en tid hos Din studie- och yrkesvägledare för att planera för de kurser som Du önskar. Vill Du läsa mer om behörighet och meritvärde, kan Du göra det via denna länk: https://www.studera.nu/studera/4192.html

Lycka till!
Berit Löfgren


Vad gör man om man har bort sitt lösenord till ansökningen?

Hej!

Om du tappar bort ditt lösenord så ska du kontakta din studie-och yrkesvägledare på din skola. Hon/han kan då hjälpa dig att ta reda på ditt lösenord igen.

Med vänlig hälsning,
Maria Öhlund


Har jag rätt till någon ersättning om jag går skola i Stockholm?

Om du kommit in på en utbildning med riksintag har du rätt till inackorderingsbidrag.

Om du kommit in på en friskola söker du inackorderingsbidrag från CSN.

Om programmet finns i din hemkommun har du inte rätt till inackorderingsbidrag.

Gisela


Kan jag få behörighet att läsa på högskolan om jag går Barn och Fritid?

Ja, om du väljer till kurserna sv2, sv3, eng6 får du grundläggande behörighet till högskola. Dessa kurser väljer du i gymnasiet. Prata med din studievägledaren på gymnasiet innan det är dags att göra det individuella valet.

Gisela


Vilka betyg söker man in på?

Det är ditt slutbetyg från årskurs 9 som gäller.

Gisela