Tillgänglighet

Tillgänglighet

Tillgänglighet för fyrkantensgymnasier.se

Fyrkantens gymnasier (Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur fyrkantensgymnasier.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från fyrkantensgymnasier.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela tove.waara.axelsson@skol.lulea.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss här så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Vissa bilder saknar ALT-text. Det betyder att ingen alternativ beskrivning finns rörande bilden. (WCAG A 1.1.1)
  • En del dokument är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade.

Vi planerar att åtgärda ovanstående problem inom kort och arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. Leverantör har validerat koden enligt WCAG 2.1 AA samt följt DIGGs checklista för webbriktlinjer. Senaste bedömningen gjordes den 13 mars 2020.