Idrott och studier

Idrott och studier

RIG och NIU

Du kan söka till ett riksrekryterande idrottsgymnasium(RIG) oavsett var du bor. Nationellt godkända idrottsutbildningar(NIU) är tänkta att vara mer regionala. Du har större möjligheter att bo kvar hemma. Dessa utbildningar är inte riksrekryterande men omfattas av frisök. I båda dessa fall har skolan ett nära samarbete med ett specialidrottsförbund. Utbildningarna är till för dig som vill göra en elitsatsning. Ansökan till ett riksrekryterande idrottsgymnasium görs genom ditt specialidrottsförbund som avgör om den beviljas eller inte. Tänk på att sista ansökningsdag kan vara redan den 15 oktober. Du ska dessutom söka till gymnasieskolans program. Denna ansökan gör du samtidigt med alla andra elever i din kommun. De nationellt godkända idrottsutbildningarna har ofta samma sätt att ta in eleverna, men det kan vara olika på skilda orter. Det kan också gälla andra datum.
OBS! Du behöver vara slutligt antagen till både sökt idrott och sökt gymnasieprogram för att kunna börja dina studier på ett riksrekryterande idrottsgymnasium (RIG) eller en nationellt godkänd idrottsutbildning(NIU).

LIU

Du ansöker till lokal idrottsutbildning (LIU)  redan i åk 9. Detta görs i samma ansökan som du gör till gymnasiet, kryssa i LIU och välj sedan idrott. Om det blir många sökande tillämpas lottning. LIU görs inom ramen för det individuella valet (200p), Idrott och hälsa – specialisering 1 och 2. För elever som går LIU, startar det individuella valet redan i åk 1 och pågår under alla tre år.
LIU innebär många fördelar för dig som vill fördjupa dig inom din idrott. Du bör dock känna till att LIU även kan innebära vissa begränsningar för din gymnasieutbildning.

För elever som väljer LIU och går ett yrkesprogram kommer möjligheten till att nå grundläggande högskolebehörighet att försvinna för de flesta yrkesprogram eftersom all tid för individuellt val läggs på idrottskurserna.

För elever som väljer LIU och går ett studieförberedande program kan möjligheten till att få extra meritpoäng för andra kurser inom individuellt val att försvinna.