Gymnasiet

Gymnasiet

Allmänt om Högskoleförberedande program och Yrkesprogram

De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar.
Det finns två olika sorter av program – högskoleförberedande program och yrkesprogram. Skolorna kan söka om att anordna så kallade särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst 50 procent av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. Samtliga ämnen i gymnasieskolan är indelade i kurser. Hur stor en kurs är anges med poäng. 1 poäng motsvarar ungefär 1 timmes (60 min) undervisning, men detta kan skilja något mellan olika ämnen. Du får fler betyg i de ämnen där du läser fler än en kurs. Betyget sätts vanligen när du avslutar en kurs, vilket betyder att du får dina första betyg redan i årskurs 1.
Målet för dina studier på gymnasieskolan är att du ska få en gymnasieexamen. Det finns två olika gymnasieexamina – högskoleförberedande examen och yrkesexamen.

Offentliga eller fristående gymnasieskolor

Oavsett om en skola är offentlig eller fristående gäller i princip samma regler. En viktig skillnad är att du kan söka en utbildning vid en fristående skola oavsett var du bor.

Antagningsregler till högskolan

Ditt val av program och kurser på gymnasieskolan kan påverka dina möjligheter att komma in på en utbildning på högskolan. Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Du får också extrapoäng – meritpoäng – för kurser i moderna språk, engelska, svenskt teckenspråk för hörande och matematik.