Gymnasiesamverkan

Gymnasiesamverkan

Vår samverkan

Inom fyrkanten finns ett samverkansavtal som innebär att du som elev fritt kan söka vilken utbildning du själv vill inom fyrkantsområdet. Detta oavsett om det är ett nationellt program eller särskild variant. I fyrkanten finns ett rikt utbud av gymnasieutbildningar. Antagningen handläggs från det gemensamma kansliet som är placerat i Luleå.

Organisation

Ledningsgruppen består av ordförandena i de fyra barn- och utbildningsnämnderna som träffas regelbundet för samråd i utbildningspolitiska frågor inom fyrkanten.
Utbildningsgruppen har som huvuduppgift att driva och samordna utvecklingsfrågorna för gymnasierna i ett fyrkantsperspektiv. Utbildningsgruppen består av skolcheferna, gymnasiecheferna och utvecklingsledaren från de fyra samverkanskommunerna.
Utbildningsgruppen har till sitt förfogande ett kansli som är placerat i Luleå. Det gemensamma kansliet handlägger antagningsfrågorna för fyrkantens gymnasier. Kansliet leds av utvecklingsledaren som också driver utvecklingsfrågorna utifrån samverkansavtalet. Du hittar namn och adresser till dessa under
Kontakter

Avtalet

Slutlig version beslutad 10 juni 2016 Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning för 4, med uppdaterad bilaga3