Gymnasiesamverkan

Gymnasiesamverkan

Vår samverkan

Inom fyrkanten finns ett samverkansavtal som innebär att du som elev fritt kan söka vilken utbildning du själv vill inom fyrkantsområdet. Detta oavsett om det är ett nationellt program eller särskild variant. I fyrkanten finns ett rikt utbud av gymnasieutbildningar. Antagningen handläggs av Gymnasieantagning Nord.

Organisation

Ledningsgruppen består av ordförandena i de fyra barn- och utbildningsnämnderna som träffas regelbundet för samråd i utbildningspolitiska frågor inom fyrkanten.
Utbildningsgruppen har som huvuduppgift att driva och samordna utvecklingsfrågorna för gymnasierna i ett fyrkantsperspektiv. Utbildningsgruppen består av skolcheferna, gymnasiecheferna och utvecklingsledaren från de fyra samverkanskommunerna.
Antagningsfrågorna för fyrkantens gymnasier handläggs av Gymnasieantagning Nord. 

Samverkansavtal fyrkantens gymnasier

Samverkansavtal gymnasieutbildning fyrkanten från 20230101