Reseersättning

Reseersättning

I fyrkanten har vi gemensamma riktlinjer för resor. Resetillägget innebär att din hemkommun ersätter dina dagliga resekostnader till och från skolan oavsett i vilken av samverkanskommunerna du studerar. För att du ska få resetillägg ska du uppfylla följande:

Inte vara äldre än 20 år
Studera på heltid
Reseavståndet mellan bostad och skola ska vara minst 6km

Oftast utgår reseersättningen i form av exempelvis ett busskort. Du ansöker via hemkommunen.