Inackorderingstillägg

I fyrkanten har vi gemensamma riktlinjer för inackorderingstillägg.
Du som behöver inackordering på grund av din skolgång och går i en kommunal gymnasieskola kan få ekonomiskt stöd av din hemkommun. För att kunna få inackorderingstillägg ska du:

Vara inskriven i gymnasieskolan
Vara folkbokförd hos förälder i kommunen
Inte vara äldre än 20 år
Studera på heltid
Ha reseavstånd mellan hemmet och skolan på mer än 50 km eller vid kortare resväg åberopa särskilda skäl.

Denna skyldighet gäller dock inte för:
1. Elever som tagits emot i andra hand till ett nationellt program
2. Elever på Rh.-anpassad utbildning (rörelsehinder) eller
3. Utlanssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen

Din hemkommun har den här skyldigheten till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Stödet för inackordering avser ditt boende, uppehälle och resor till och från hemmet.
Du måste ansöka om stöd till inackordering. Ansökan görs inför varje nytt läsår. Se under flik: Blanketter.

Det lägsta beloppet du kan få är 1/30-del av det så kallade prisbasbeloppet. För närvarande innebär detta cirka 1.425 kr.

Du kan också söka inackorderingstillägg hos CSN. Det gäller dig som ska studera på en fristående gymnasieskola eller riksinternatskola. Du måste ha minst två timmars resväg mellan hemmet och skolan. Beloppets storlek beräknas på avståndet mellan föräldrahemmet och skolan eftersom det även inkluderar bidrag till hemresor. Du kan få mellan 1.190–2.350 kr.

OBS! Det finns tillfällen då du inte får inackorderings­tillägg även om du studerar på en annan ort:
– Om du läser en nationell inriktning eller nationellt program som finns på hemorten s.k. frisök.
– Om du läser vid en fristående gymnasieskola och CSN anser att du kan läsa samma nationella program eller inriktning i hemkommunen (eller samverkanskommun).