Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg

I fyrkanten har vi gemensamma riktlinjer för inackorderingstillägg.
Du som behöver inackordering på grund av din skolgång och går i en kommunal gymnasieskola kan få ekonomiskt stöd av din hemkommun. För att kunna få inackorderingstillägg ska du:

  • Vara inskriven i gymnasieskolan
  • Vara folkbokförd hos förälder i kommunen
  • Inte vara äldre än 20 år
  • Studera på heltid
  • Ha reseavstånd mellan hemmet och skolan på mer än 50 km eller vid kortare resväg åberopa särskilda skäl.

Denna skyldighet gäller dock inte för:

  1. Elever som tagits emot i andra hand till ett nationellt program
  2. Elever på Rh.-anpassad utbildning (rörelsehinder) eller
  3. Utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen

Din hemkommun har den här skyldigheten till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Stödet för inackordering avser ditt boende, uppehälle och resor till och från hemmet.
Du måste ansöka om stöd till inackordering. Ansökan görs inför varje nytt läsår hos din hemkommun. 

Det lägsta beloppet du kan få är 1/30-del av det så kallade prisbasbeloppet. 

Du kan också söka inackorderingstillägg hos CSN. Det gäller dig som ska studera på en fristående gymnasieskola eller riksinternatskola. Du måste ha minst två timmars resväg mellan hemmet och skolan. Beloppets storlek beräknas på avståndet mellan föräldrahemmet och skolan eftersom det även inkluderar bidrag till hemresor. 

OBS! Det finns tillfällen då du inte får inackorderings­tillägg även om du studerar på en annan ort:

  • Om du läser en nationell inriktning eller nationellt program som finns på hemorten s.k. frisök.
  • Om du läser vid en fristående gymnasieskola och CSN anser att du kan läsa samma nationella program eller inriktning i hemkommunen (eller samverkanskommun).