Ekonomi

Ekonomi

Här kan du läsa om vad som gäller kring din studieekonomi, resor till och från skolan, om inackorderingstillägg när du går skola på annan ort samt andra ersättningar. Du kan även läsa mer på www.csn.se. Under fliken: Gymnasiesamverkan hittar du de formella riktlinjerna för inackorderings- och reseersättning i filen: Ekonomiska regler och rutiner.