Blanketter

Här hittar du blanketter som är gemensamma för vår 4-kant. De är ifyllnadsbara och går även att skriva ut. Inackorderingstillägg och reseersättning (busskort) söker du via hemkommunen och mer information om hur du ansöker hittar du på respektive kommuns/gymnasieskolas hemsida. 

Anmälan om flytt
Ansökan om dispens i engelska
Ansökan i fri kvot
Ansökan till Teknikprogrammet År 4
Ansökan till gymnasieskola för de som inte söker via webb