Antagningsstatistik

Här hittar du statistik kring antagningen till gymnasieskolorna i fyrkanten. I statistiken kan man se antal antagna till programmen, genomsnittliga meritvärden m.m.

Den preliminära antagningen sätter vi ut v14 och den slutliga v27.

 

Antagningsstatistik 2021

Statistik platser 20210824
Slutlig antagning 2021
Preliminär antagning 2021

Antagningsstatistik 2020

Slutlig antagning 2020
Preliminär antagning 2020

Antagningsstatistik 2019

Slutlig antagning 2019 v 27
Preliminär antagning 20190415

Antagningsstatistik 2018

Slutlig antagning v27 2018
Preliminär antagning 16 april 2018