Omslagsbild för Fyrkantens gymnasier

Välkommen till Fyrkantens Gymnasiesamverkan

Den här webbsidan vänder sig främst till dig som bor i fyrkanten och ska söka till gymnasieskolan eller är förälder/målsman.

Välkomna till 4-kantens gymnasier!

Välkomna till 4-kantens gymnasier!

VIKTIGT! Du som står som reserv efter slutlig antagning måste logga in på Dexter-Mitt gymnasieval och se om du är placerad på ledig plats!

6 augusti görs en första reservantagning för de som står som reserv till högre val efter slutlig antagning. Du som tackat ja till ett lägre val men vill stå kvar som reserv till högre val kommer automatiskt bli placerad på ev. ledig plats. Detta gäller också om du inte alls svarat då blir du automatiskt placerad på en ev. ledig plats om det är ett högre val för dig och plats blir ledigt. Du har på dig att tacka ja eller nej till erbjuden plats från den 6 augusti till och med den 12 augusti.
Efter den 12 augusti ringer vi till er som står som reserv och har sökt reservplats när plats uppstår fram till den 4 september.

Om man vill ställa sig på reservplats fyller man i blankett som finns under fliken Statistik och blanketter (adress vart du skickar står på blanketten) I samma flik hittar du även lediga platser som finns i dokumentet Slutliga antagningen 2020.