Välkommen till Fyrkantens Gymnasiesamverkan

Den här webbsidan vänder sig främst till dig som bor i fyrkanten och ska söka till gymnasieskolan eller är förälder/målsman.

Välkomna till 4-kantens gymnasier!

Välkomna till 4-kantens gymnasier!

Nu har reservantagningen gått över till skolorna och om du söker reservplats vänder du dig till studie- och yrkesvägledaren på det programmet som du vill söka till.

Vi går nu in i ett nytt antagningsår och information om programmen samt viktiga datum-tidplan hittar du i vår Programväljarwebb lite längre ner på sidan. Där hittar du också annan information som kan vara bra inför ditt gymnasieval 2023-24. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare för stöd och hjälp när du ska söka till gymnasiet.