Omslagsbild för Fyrkantens gymnasier

Välkommen till Fyrkantens Gymnasiesamverkan

Den här webbsidan vänder sig främst till dig som bor i fyrkanten och ska söka till gymnasieskolan eller är förälder/målsman.

Välkomna till 4-kantens gymnasier!

Välkomna till 4-kantens gymnasier!

Nu går vi in i ett nytt antagningsår och vi brukar varje höst ha Öppet hus på de fyra gymnasieskolorna i vår samverkan. På grund av covid19 så blir upplägget för att ni ska kunna besöka våra gymnasieskolor lite annorlunda nu i höst:
De traditionella Öppethus i 4-kanten ställs in hösten 2020 och varje kommun gör ett eget upplägg som främst är kommunbaserat. Vi hänvisar till skolornas hemsidor där man kan se upplägg för resp. kommun. Om du som elev i 4-kanten önskar besöka annan 4-kants kommun ska du kontakta din egen studie- och yrkesvägledare som i sin tur kontaktar den skola som du vill besöka inom 4-kanten och du får då en besökstid. Vi kommer också att lägga ut material såsom filmer/informationsblad på kommunernas hemsidor och här på 4-kantens hemsida.